BÁBKOVÉ DIVADLO

 Pôvodný projekt, OZ Deti Dunaja v spolupráci s bábkarskou katedrou na VŠMU. Od roku 2004  študenti každoročne  naštudujú nové predstavenie, ktoré počas školského roku uvedú v detských domovoch a krízových centrách po celom Slovensku. 

Súčasťou predstavenia sú ateliéry, ktoré sa realizujú bezprostredne po predstavení. Tie napomáhajú  rozvíjať fantázia a zručnosť detí. Snaha zachytiť dojmy z inscenácie formou rôznych výtvarno – plastických prejavov. Prináša deťom určitú slobodu a priestor na sebarealizáciu a bližšie vysvetľuje daný problém, ktorý bol v predstavení stvárnený. Ateliéry zamerané na ekológiu, a tak si deti vyrábajú bábky napr. z recyklovaných materiálov.