Deti Dunaja - Les Enfants du Danube

 

Facebook : Deti Dunaja - Les Enfants du Danube


e-mail Francuzsko : lesenfantsdudanube@orange.fr


Zakladateľka a vedúca organizácie:

(Kontakt vo Francúzsku: )    


Zuzana Evrard Bojnanská


        Les Enfants du Danube  

        2 cour des Gilets
        89310 Noyers       


        Mobil : +33 666 630 687 

        e-mail: lesenfantsdudanube@orange.fr 


        Bankové spojenie:

       
        Les Enfants du Danube

        La Banque Postale

        20041-00001-6804014Y020-84   
Štatutárka organizácie na Slovensku a koordinátorka štipendistov:


Simonne Mlčúchová


      DETI DUNAJA                                        
        občianske združenie
        DANETAX - p.Nagyová                             
        Škultétyho 1      
        831 03 Bratislava   
                                                     

       Tatrabanka:  
2928846352/1100            
      
                                
        Mobil : +421 917 177 156
       
Tajomník FR: Anna Vasseur
Pokladník: Martina Kourouma