...a vo Francúzsku

 

Výstavy súčasných  umelcov a slovenské trhy v Paríži 

            Pilierom činnosti OZ vo Francúzsku je organizovanie výstav a trhov v Paríži a okolí(vianočné, európske, veľkonočné). Viackrát do roka predstavujeme francúzskemu publiku to najlepšie z umeleckej a remeselnej tvorby na Slovensku. Vysoká návštevnosť potvrdzuje živý záujem Parížanov o slovenské umenie a tradičné remeselné výrobky.

 

Vyhľadávanie „Krstných rodičov“

            OZ vyhľadáva aj „krstných rodičov“, ktorí by sa konkrétne, morálne a finančne dlhodobo angažovali pri deťoch z partnerských domovov. Podpora štúdia, financovanie mimoškolských aktivít a jazykových kurzov sú rôzne formy individuálneho prístupu a osobnej angažovanosti „krstného rodiča“ pod záštitou Detí Dunaja.