Dominika, 23 rokov

 Štúdium:             The University of Edinburgh, University of Aberdeen School of Medi-
                           cine and Dentistry, Polwarth Building, Foresterhill, Aberdeen , 3r.

 Rodinná situácia:  3-členná rodina s dvoma deťmi, matka zomrela, keď mala 12 rokov.
                          Otec ťažko pracuje ako stolár, mal niekoľko úrazov a je na polovič-
                          nom invalidnom dôchodku. V roku 2012 sa podarilo Dominike vďaka
                          jej vynikajúcim výsledkom dostať na školu vo Veľkej Británii, kde                           študovala na Gloucestershire College biológiu, chémiu, matematiku,
                          fyziku, mechaniku a anglický jazyk. Obdržala A levels certifikát a stala
                          sa medzinárodnou študentkou roka. Od roku 2014 je študentkou
                          na University of Edinburgh, ukončila 3. ročník. V druhom ročníku
                          získala cenu za najlepšie laboratórne práce. V treťom ročníku sa jej
                          podarilo ako prvej na škole syntetizovať zadanú zlúčeninu vo vysokej
                          kvalite a jej analytické výsledky budú použité pre budúce ročníky
                          ako literárna predloha na porovnávanie. Venuje sa štúdiu chémie a
                          farmakológie. V budúcnosti by sa chcela zaoberať výskumom nových
                          liekov a študovať medicínu. momentálne študuje.

                                                    Jazyky:               Anglický jazyk - plynule, francúzsky jazyk - začiatočník

                                                    Aktivity a záujmy:  hra na klavíri a husliach, spev, snowbordovanie, lyžovanie.
                                                                              V súčasnosti pôsobí ako ambasádor pre medzinárodných
                                                                              študentov.  Absolvovala zdravotné kurzy a pracuje ako zdra-
                                                                              votná asistentka v nemocnici. Minulý rok sa jej podarilo absol-                                                                               vovať dobrovoľnícky programv Indii, tento rok vycestovala 
                                                                              do Číny.V auguste ako dobrovoľníčka vycestovala do Tanzánie
                                                                              vyučovať prvú pomoc v odľahlých miestach, kde nemajú
                                                                              prístup k rýchlej záchrannej službe.
                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     
Barbora, 21 rokov

 Štúdium:           
  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky
                           a informatiky, odbor: Pravdepodobnosť a matematická
                           štatistika 1. ročník magisterského štúdia.

 Rodinná situácia: 
6 členná rodina, 4 deti, Barbora je štvrtá v poradí. Otec je invalidný
                           dôchodca, matka - zdravotná sestra. Rodinné príjmy nedovolia
                           financovať jej štúdium. Po štúdiách sa chce venovať problematike
                           v rôznych oblastiach poisťovníctva: v životnom, neživotnom,
                           zdravotnom poistení, v investíciách.

 Jazyky:               
anglický jazyk - úroveň B2, nemecký jazyk - začiatočník

 Aktivity a záujmy: práca s počítačom - nevyhnutná pre špecializáciu - nové aplikácie,
                                                                             matematické a štatistické softvéry, turistika, cestovanie,
                                                                              voľnočasové  aktivity pre deti - animátorka v eRku - tvorba
                                                                              s deťmi počas leta - letné tábory, tvorivé dielne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     
  Martina, 25 rokov

 Štúdium:           
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta,
                          2. ročník

 Rodinná situácia: 
Tretia dcéra 7 detnej rodiny s obmedzeným príjmom, má troch
                          bratov a tri sestry. Martina študuje odbor Teritoriálne štúdiá.
                          Tento odbor má uplatnenie v oblasti verejnej správy, na mestských
                          úradoch alebo regionálnych inštitúciách. Jej cieľom je pracovať
                          v oblasti regionálneho rozvoja. Chcela by pracovať ako projektová
                          manažérka, získavať peniaze pre regióny prostredníctvom projektov
                          a pomocou nich ich rozvíjať. V akademickom roku 2019/2020
                          ukončí svoje inžinierske študium.

 Jazyky:               
anglický jazyk - B2, nemecký jazyk - základy, čínsky jazyk - základy

                                                   Aktivity a záujmy: počas letných prázdnin - detské tábory, kde pracuje ako
                                                                            animátorka. Venuje sa aj vyrábaniu estetických výrobkov
                                                                            na umeleckých dielňach.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     
  Mária, 23 rokov

 Štúdium:           
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, predškolská a elementárna
                          pedagogika, 3. r/5

 Rodinná situácia: 
Mária je druhorodená z 3 sestier. Pochádza s Nitry. Z rodičov
                          pracuje dnes iba otec ako živnostník (školí klientov na vysokozdvižný
                          vozík, žeriav). Matka je dlhodobo nezamestnaná (vyštudovala
                          strednú dopravnú školu v Trenčíne) napriek neustálemu 
                          vyhľadávaniu akejkoľvek pracovnej príležitosti. Má rada deti, venuje
                          sa im aj vo svojom voľnom čase a túži sa stať dobrou učiteľkou,
                          ktorá bude svedomito vychovávať a vzdelávať novú generáciu.

 Jazyky:               
anglický jazyk - pokročilý, nemecký jazyk - stredne pokročilý

                                                   Aktivity a záujmy: V mladšom veku chodila 5 rokov na klavír. Počas gymnázia
                                                                            navštevovala 4 roky sólový spev. v súčasnosti spieva v zbore
                                                                            ako soprán. Tento rok začala hrať na zobcovú flautu a rada by sa
                                                                            naučila i na gitaru. Okrem hudobného umenia má rada aj tvorivé
                                                                            výtvarné činnosti. Cez leto rada bicykluje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------