Dominika, 21 rokov

 Štúdium:             The University of Edinburgh, University of Aberdeen School of Medi-
                           cine and Dentistry, Polwarth Building, Foresterhill, Aberdeen , 1r.

 Rodinná situácia:  3-členná rodina s dvoma deťmi, matka zomrela, keď mala 12 rokov.
                          Otec ťažko pracuje ako stolár, mal niekoľko úrazov a je na polovič-
                          nom invalidnom dôchodku. V roku 2012 sa podarilo Dominike vďaka
                          jej vynikajúcim výsledkom dostať na školu vo Veľkej Británii, kde                           študovala na Gloucestershire College biológiu, chémiu, matematiku,
                          fyziku, mechaniku a anglický jazyk. Obdržala A levels certifikát a stala
                          sa medzinárodnou študentkou roka. Od roku 2014 je študentkou
                          na University of Edinburgh, ukončila 3. ročník. V druhom ročníku
                          získala cenu za najlepšie laboratórne práce. V treťom ročníku sa jej
                          podarilo ako prvej na škole syntetizovať zadanú zlúčeninu vo vysokej
                          kvalite a jej analytické výsledky budú použité pre budúce ročníky
                          ako literárna predloha na porovnávanie. Venuje sa štúdiu chémie a
                          farmakológie. V budúcnosti by sa chcela zaoberať výskumom nových
                          liekov a študovať medicínu. momentálne študuje.

                                                    Jazyky:               Anglický jazyk - plynule, francúzsky jazyk - začiatočník

                                                    Aktivity a záujmy:  hra na klavíri a husliach, spev, snowbordovanie, lyžovanie.
                                                                              V súčasnosti pôsobí ako ambasádor pre medzinárodných
                                                                              študentov.  Absolvovala zdravotné kurzy a pracuje ako zdra-
                                                                              votná asistentka v nemocnici. Minulý rok sa jej podarilo absol-                                                                               vovať dobrovoľnícky programv Indii, tento rok vycestovala 
                                                                              do Číny.V auguste ako dobrovoľníčka vycestovala do Tanzánie
                                                                              vyučovať prvú pomoc v odľahlých miestach, kde nemajú
                                                                              prístup k rýchlej záchrannej službe.
                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Terézia, 21 rokov

 Štúdium:             Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, odbor
                           Farmácia, 3. ročník

 Rodinná situácia:  6-členná rodina, 4 deti, Terézia je tretia v poradí. Otec je invalidný
                          dôchodca, matka je zdravotná sestra. Terka má všetky predpoklady
                          úspešne ukončiť štúdium, je húževnatá a má dobré výsledky.
 
 Jazyky:               anglický jazyk - intermediate, B2, nemecký jazyk - začiatočník

 Aktivity a záujmy: práca s deťmi - letné tábory, výlety, tvorivé dielne, exkurzie. Rôzne
                          zbierky(Dobrá novina - finančná pomoc deťom v Afrike), pomoc
                                                                             pri rôznych podujatiach ako sú kolednícke plesy, cestovanie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Jana, 22 rokov

 Štúdium:            Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovo-hospodárska fakulta
                          v Košiciach 4. ročník/5r, 1. ročník inžiniersky stupeň

 Rodinná situácia:  jednobunková rodina - matka sa stará o 3 deti, otec sa nezaujíma.
                         Matka pracuje v potravinárskej výrobe, má zdravotné problémy,
                         nemôže financovať štúdiá svojich detí. Jana je komunikatívna a má
                         záujem o prácu na personálnom oddelení, prípadne plánuje spoločné
                         podnikanie zo sestrou v kaderníckom salóne.                                                                          
 Jazyky:              anglický - pokročilý, francúzsky - začiatočník

 Aktivity a záujmy: šport - najmä tanec, brigádami si financuje svoje štúdiá ako inven-
                           túrny pracovník a predavačka.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Ondrej, 21 rokov

 Štúdium:             Fakulta elektrotechniky a komunikačných technológií - FEKT Vysoké
                           učení technické - VUT v Brne, 4. ročník/5r

 Rodinná situácia:  7 členná rodina s obmedzeným príjmom, matka - rehabilitačná
                           sestra opatruje postihnutého súrodenca, ktorý potrebuje osobnú
                           asistenciu. Otec pracuje v Sociálnej poisťovni. Ondrej má dobré
                           výsledky, rád by sa zúčastnil študijného pobytu v zahraničí, chce
                           sa zdokonaľovať v cudzích jazykoch. Štúdium s vysokou odbornou
                           kvalifikáciou v odbore - Elektronika, elektrotechnika, komunikačná
                           a riadiaca technika so zameraním na telekomunikácie mu poskytnú
                           prácu odborného kádra.

 Jazykové znalosti:  anglický jazyk - úroveň B2, nemecký jazyk - základy

 Aktivity a záujmy:  šport - skalolezectvo, bicyklovanie, rád chodí do hôr, hrá na gitaru,
                            klavír a akordeón, spieva v spevokole, vedie s deťmi v Nitre tvorivé
                            ateliéry.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     
Barbora, 19 rokov

 Štúdium:           
  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky
                           a informatiky, odbor: Poistná matematika 2. ročník/3r, na ktorý
                           nadväzuje magisterský odbor Pravdepodobnosť a matematická
                           štatistika.

 Rodinná situácia: 
6 členná rodina, 4 deti, Barbora je štvrtá v poradí. Otec je invalidný
                           dôchodca, matka - zdravotná sestra. Rodinné príjmy nedovolia
                           financovať jej štúdium. Po štúdiách sa chce venovať problematike
                           v rôznych oblastiach poisťovníctva: v životnom, neživotnom,
                           zdravotnom poistení, v investíciách.

 Jazyky:               
anglický jazyk - úroveň B2, nemecký jazyk - začiatočník

                                                    Aktivity a záujmy: práca s počítačom - nevyhnutná pre špecializáciu - nové aplikácie,
                                                                             matematické a štatistické softvéry, turistika, cestovanie,
                                                                              voľnočasové  aktivity pre deti - animátorka v eRku - tvorba
                                                                              s deťmi počas leta - letné tábory, tvorivé dielne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     
  Terézia, 18 rokov

 Štúdium:           
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Všeobecné
                          lekárstvo, 1. ročník/6r

 Rodinná situácia: 
Pochádza z 11. člennej rodiny z Nitry, je štvrtá najstaršia. Okrem
                           Terézie študujú na vysokej škole traja starší súrodenci.
                           Matka je na materskej dovolenke, otec pracuje v Mochovciach.
                           Rodinné výdavky prevyšujú príjmy, nemajú žiadne štátne ani
                           sociálne prídavky na mnohopočetnú rodinu. Terézia má dobré
                           výsledky a všetky predpoklady zvládnuť náročné štúdium medicíny.

 Jazyky:               
anglický jazyk - plynulo, komunikatívne, nemecký jazyk - základy

 Aktivity a záujmy:
hudba - hrá na gitaru, husle, spev, šport


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Michaela, 18 rokov

 Štúdium:              Stredná odborná skola, Košice, odbor: kaderníčka,
                            nadstavbové štúdium - maturita, 1. ročník/2r

 Rodinná situácia:  jednobunková rodina - matka sa stará o 3 deti, otec sa nezaujíma.
                           Matka pracuje v potravinárskej výrobe, má zdravotné problémy,
                           nemôže financovať štúdiá svojich detí. Michaela si chce urobiť kurz
                           vizážistky a spolu so sestrou Janou plánujú v budúcnosti vytvoriť
                           vlastný kadernícky salón.

 Jazyky:                anglický jazyk - začiatočník

 Aktivity a záujmy: tanec, samovzdelávanie sa v kaderníckych postupoch a techno-
                           lógiách v strihaní.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------