Štipendijný program 2013
Štipendijný program 2014
Divadelný tábor 2014: Rom a Júlia
Ľudové tradície a rómska hudba 2013
Eko tábor 2012