OZ Deti Dunaja

 


         Tatrabanka

       

         Hodžovo námestie 3

 

         811 06 Bratislava I


                        


         číslo účtu: 2928846352/1100