Uspešným projektom bol aj letný tábor živých remesiel v rekreačnej oblasti Duchonka pod organizačným dozorom členiek zakladateliek Detí Dunaja. Tábor bol organizovaný pre deti našich partnerských zariadení – detských domovov a krízových centier z celého Slovenska. Pod vedením skúsených remeselníkov si deti v 12 ateliéroch mohli vlastnoručne vyskúšať rôzne umelecké a remeselné činnosti -drotárstvo, prácu s keramikou, papierom, maľovanie na skle, dreve a textile, ale aj pohybové aktivity - cigánske tance, hip-hop, divadelný prejav, hru na bicie a perkusie. V ateliéroch sa u mnohých detí prejavuju skryté umelecké sklony, ktoré následne podporujeme počas celého školského roka v rámci mimoškolských krúžkov.

Tábor sa uskutočnil v termíne 4. -

 

         Letné ateliéry sú pokračovaním dlhodobých tvorivých ateliérov a vyvrcholením projektu bábkového predstavenia.