Letné tvorivé ateliéry OZ DETI DUNAJA

Tradície a ekológia okolo nás

 

Od r.2006 Občianske združenie Deti Dunaja organizuje týždenný tvorivý pobyt na Slovensku pre deti z domovov a krízových centier, počas ktorých sa deti zaúčajú tradičným remeslám a venujú sa téme ekológie okolo nás.

 

Pobyt je určený pre 60 deti vo veku od 8 do 14 rokov a uskutočňuje sa v lesnom prostredi na  Slovensku. Animátorov robia naši odchovanci : v prevažnej miere bývalí alebo aj súčasní štipendisti – mladí, ktorí vyrástli v detských domovoch, alebo museli využiť služby krízových centier, ale aj tí zo sociálne slabých rodín. Dnes vysokoškoláci, alebo už absolventi, s nami pokračujú v rolách animátorov a vedúcich.

 

Program sa skladá z dvoch častí, ktoré sa navzájom prelínajú a dopĺňajú :


· dopoludňajší program sa sústreďuje na remeslá s využitím prírodných zdrojov – pletenie košíkov, tkanie, maľovanie vajíčok, maľovanie tričiek, práca s prírodnými materiálmi, šitie, výroba sviečok a mydiel, bižutérie a pod. K tradičným remeslám patrí aj živé umenie - folklór - spev a tanec, ako aj ľudová tvorba, ktorá novým ponímaním má za úlohu viesť deti k rešpektovaniu nášho dedičstva, ale najmä  k snahe nájsť v mladých generáciách jeho aktívnych tvorcov.

· popoludňajší program sa sústreďuje na ekologické témy, hravou a zábavnou formou pripravené súťaže, kvízy, hry, premietanie filmov a práca s deťmi v teréne má za cieľ vysvetliť nevyhnutnú potrebu zmeny konzumácie, citlivosť k ochrane prírody a pochopenie, že prírodné zdroje nie sú nevyčerpateľné. Poznávanie okolia a živej prírody, ale aj dôsledky klimatických zmien a nášho necitlivého správania sa voči prírode a dôsledky, ktoré z toho plynú, vysvetľujeme týmto deťom priamo v prírode. Na overenie si rôznych poznatkov využívame okolitú prírodu.

 


Program je doplnený aj o športové a turistické aktivity, aby deti v dostatočnej miere využili prostredie a svoju prirodzenú potrebu pohybu a športovania.

 Každý rok dominantná téma ekológie udáva tón celému pobytu : „záhrada v lese“- 2012, „rok lesov“- 2011, „stop plytvaniu“- 2010, „klimatické zmeny a ich dôsledky- 2009“, „slnko - voda - vietor : prírodné zdroje energie“- 2008.  Ponúkame vždy nové rôznorodé tvorivé aktivity - civilné správanie, učíme sa hospodáriť s financiami a pod. Novinkou pre budúci eko-tábor bude aj zdravá výživa: deti so sociálne slabého prostredia dostávajú potraviny vo finálnej forme a nebýva zvykom, že sa zapájajú do procesu prípravy jedál; nepoznajú ich zákonitosti. Novodobý spôsob konzumácie mladých a sedavý spôsob života pred médiami a počítačmi má za následky obezitu, tiež nedostatok športu a pohybu vonku v prírode vedie k nezdravému spôsobu života.

 

Téma budúceho pobytu : „Učiť sa zdravo žiť“ - od zrnka po tanier : základné poznatky výživy a jej zákonitosti, energia výživy a potreba rozmanitosti stravy, transformácia potravín, úloha vitamínov, cukrov, tukov a bielkovín, rovnováha medzi nimi a ako sa vyhnúť obezite.

 Deti každý deň súťažia – v športových disciplínach, kvízoch, pripravujú program, v ktorom predvádzajú svoje schopnosti. Dramaticky krúžok, ale aj malí reportéri, spracúvajú tému dňa formou žurnálu Deti Dunaja, denníka a novín, či divadelnou hrou.

 

Letný pobyt má už svoje osvedčené tradície. Týždeň, ktorý strávime s deťmi, je pre nás nenahraditeľným zdrojom informácií o deťoch a mladých, ktoré počas roka spracúvame za účelom efektívnejšej podpory.