Milí naši priatelia,

 

už 16 rokov aj vďaka vašim 2%  OZ Deti Dunaja pomáha mladým na ceste k vzdelaniu a osobnému rozvoju. 16 rokov je 360 štipendíi, prerozdelených mladým zo soc. znevýhodného prostredia , aby  sa mohli vzdelávať, študovať na vysokej škole, či nadobudnúť odborné znalosti, ktoré ich vedú k samostatnosti, s  lepším uplatnením na pracovnom trhu. Mnohí cieľavedomí a talentovaní mladí ľudia totiž pochádzajú z mnohopočetých, neúplných, a sociálne slabych rodín, kde vzdelanie predstavuje neúmernu finančnú záťaž.

360 štipendíi nie sú len čísla.

Vďaka vašej pomoci  Milan a Jozef úpešne ukončili štúdiá medicíny a dnes sú zamestnaní.

Dominika tento rok končí štúdia nemčiny a orientuje sa k odborným prekladom.  Barbora začina vysokoškolské  štúdia matiky fyziky a informatiky v Bratislave.

Ondrej je v treťom ročníku náročnej fakulty technológie v Brne a Dominka B.úspešne študuje  medicínu v Škótsku. Títo, ako aj iní mladí by možno bez našej pomoci nemohli ukončiť náročné štúdia.


 Vaša pomoc je pre našu prácu nevyhnutná, váš dar 2% vedie ku konkrétnym výsledkom.

 Bez vašich príspevkov by naša pomoc zostávala na úrovni morálnej podpory.
Vďaka nim budúcnosť týchto mladých ľudí nadobúda konkrétny rozmer. Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám v minulých rokoch poslali svoje príspevky formou 2%  z daní.

Za rok 2016 vaše príspevky v sume 3 504,27€ pomohli štipendistom zaplatiť ubytovanie na internáte v meste ich vysokej školy.

 

ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ.

 

Formulár k 2% si môžte stiahnuť tu.

 

Vaše vďač DETI DUNAJA