Milí naši priatelia,

 

už 18 rokov aj vďaka vašim 2%  OZ Deti Dunaja pomáha mladým na ceste k vzdelaniu a osobnému rozvoju. 18 rokov je 400 štipendií, prerozdelených mladým zo soc. znevýhodneného prostredia , aby  sa mohli vzdelávať, študovať na vysokej škole, či nadobudnúť odborné znalosti, ktoré ich vedú k samostatnosti, s  lepším uplatnením na pracovnom trhu. Mnohí cieľavedomí a talentovaní mladí ľudia totiž pochádzajú z mnohopočetných, neúplných, a sociálne slabých rodín, kde vzdelanie predstavuje neúmernú finančnú záťaž.


V minulom roku váš príspevok z 2% daní bol 2428 € a opätovne zaň ďakujeme.

Pre vašu info 2400 € pomôže 4 študentom zaplatiť 60 € mesačne internát.


Vaša pomoc je pre našu prácu nevyhnutná, váš dar 2% vedie ku konkrétnym výsledkom.

Bez vašich príspevkov by naša pomoc zostávala na úrovni morálnej podpory.
Vďaka nim budúcnosť týchto mladých ľudí nadobúda konkrétny rozmer. Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám v minulých rokoch poslali svoje príspevky formou 2%  z daní.

 

ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ.

 

Formulár k 2% si môžte stiahnuť tu.

 

Vaše vďač DETI DUNAJA