Milí naši priatelia,

 

už 17 rokov aj vďaka vašim 2%  OZ Deti Dunaja pomáha mladým na ceste k vzdelaniu a osobnému rozvoju. 17 rokov je 370 štipendií, prerozdelených mladým zo soc. znevýhodneného prostredia , aby  sa mohli vzdelávať, študovať na vysokej škole, či nadobudnúť odborné znalosti, ktoré ich vedú k samostatnosti, s  lepším uplatnením na pracovnom trhu. Mnohí cieľavedomí a talentovaní mladí ľudia totiž pochádzajú z mnohopočetných, neúplných, a sociálne slabých rodín, kde vzdelanie predstavuje neúmernú finančnú záťaž.

360 štipendií nie sú len čísla.

Vďaka vašej pomoci  Juraj a Dominika úspešne ukončili štúdiá: Juraj medik pracuje v Nemecku.

Dominika skončila štúdiá nemčiny s orientáciou k odborným prekladom.  Barbora je v 2. ročníku VŠ štúdiá matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave.

Ondrej na fakulte technológie v Brne a Dominika B. úspešne študuje  medicínu v Škótsku. Títo, ako aj iní mladí by možno bez našej pomoci nemohli ukončiť náročné štúdia.


Vaša pomoc je pre našu prácu nevyhnutná, váš dar 2% vedie ku konkrétnym výsledkom.

Bez vašich príspevkov by naša pomoc zostávala na úrovni morálnej podpory.
Vďaka nim budúcnosť týchto mladých ľudí nadobúda konkrétny rozmer. Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám v minulých rokoch poslali svoje príspevky formou 2%  z daní.

Za rok 2016 vaše príspevky v sume 3 679€ pomohli štipendistom zaplatiť ubytovanie na internáte v meste ich vysokej školy.

 

ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ.

 

Formulár k 2% si môžte stiahnuť tu.

 

Vaše vďač DETI DUNAJA